Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

0 Θετικά ψήφισε η επιτροπή περιβάλλοντος για το πολεοδομικό της ΔΕ Απεραντίων

Ενημέρωση Λ.Τσιτσάνη για τις θετικές αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις του σχεδίου
Στις 16/11/2016 συνεδρίασε στη Λαμία η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα για την Ευρυτανία
«Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Χωρικής – Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Απεραντίων, Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας»
Ο Καποδιστριακός Δήμος Απεραντίων, σήμερα αποτελεί τη Δημοτική Ενότητα Απεραντίων του Δήμου Αγράφων, καταλαμβάνοντας το νοτιοδυτικό τμήμα του. Αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες : Γρανίτσας, (έδρα Καποδιστριακού Δήμου) Λημέρι, Βούλπη, Τοπόλιανα, Βελαώρα, Σιβίστα, Συνορεύει βόρεια με τη Δ.Ε. Ασπροποτάμου, ανατολικά με τις Δ.Ε, Αγράφων και Φραγκίστας και δυτικά με την Δ.Ε. Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Η έκταση της Δ. Ενότητας είναι 175,80 τ. χλμ
Το Σχέδιο συνίσταται στην οργάνωση των χρήσεων Γης, την προώθηση περιοχών προστασίας του περιβάλλοντος των πόρων και την οικιστική και πολεοδομική οργάνωση και ανάπτυξη των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αγράφων.
Σύμφωνα με το σχέδιο προστατεύεται η βιοποικιλότητα των χερσαίων, δασικών και ποτάμιων οικοσυστημάτων και διευκολύνεται η κατασκευή και λειτουργία υποδομών που συμβάλουν στη διαχείριση του οικοσυστήματος με στόχο τη βελτίωση και προστασίας του. Εμπίπτει το Σχέδιο, εντός
θεσμοθετημένων ζωνών προστασίας του δικτύου Natura 2000, Corine και καταφυγίων άγριας ζωής, οι οποίες προστατεύονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και ως εκ τούτου διατηρείται και προστατεύεται η βιοποικιλότητα εντός αυτών.
Αναμένονται επίσης θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία της βλάστησης και του εδάφους από φαινόμενα κατολισθήσεων-καθιζήσεων.
Αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται σε περίπτωση κατασκευής νέων υποδομών μεγάλης κλίμακας,  χωρίς να υπάρχει η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος και χωρίς την τήρηση της νομοθεσίας των περιβαλλοντικών όρων και των απαραίτητων μέτρων πρόληψης της ρύπανσης από απορρίμματα υγρά και στερεά απόβλητα.
Έχουμε με το σχέδιο προστασία ρεμάτων, οχθών, ποταμών και ιδιαιτέρως Προστασίας Παρόχθιας Ζώνης Λίμνης Κρεμαστών όπου προβλέπονται μέτρα προστασίας των επιφανειακών υδάτων της περιοχής . Αναμένονται θετικές επιπτώσεις από την επέκταση δικτύων αποχέτευσης σε προς πολεοδόμηση περιοχές για τις οποίες μέχρι σήμερα ίσχυαν χρήσεις εκτός σχεδίου δόμησης με χρήση διατάξεων σηπτικών απορροφητικών βόθρων, από την οριοθέτηση και καθαρισμό των ρεμάτων και ποταμών από ρυπάνσεις στις κοίτες.
Επίσης θετικές επιπτώσεις θα έχουμε από την ανάπτυξη των ΑΠΕ με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, με έργα δημιουργίας πράσινου, με ενδεχόμενη πτώση θερμοκρασίας ιδίως του θερινούς μήνες.
Θετικότατες αναμένονται οι επιπτώσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας με την ενίσχυση της αγροκτηνοτροφικής δραστηριότητας με έμφαση στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και της βιολογικής καλλιέργειας με τη θεσμοθέτηση αντίστοιχων πόρων, στη δημόσια υγεία λόγω της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων καθώς και λόγω των μέτρων που προτείνονται για την προστασία των παραποτάμιων, παραρεμάτιων και παραλίμνιων περιοχών. Θετικές οι επιπτώσεις από το Σχέδιο σε περιοχές Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης καθώς με τους προτεινόμενους όρους και μέτρα με τους οποίους προστατεύεται και διατηρείται η πολιτιστική κληρονομιά ενώ παράλληλα προτείνεται η οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.  
Το παρόν Σχέδιο δημιουργεί ζώνες ελέγχου και περιορισμού της δόμησης εκτός οικισμών, ώστε να προφυλάξει το τοπίο από την άναρχη δόμηση και αποκλείει κτηνοτροφικές δραστηριότητες εντός οικισμού αποκαθιστώντας έτσι την οπτική εικόνα του τοπίου και παράλληλα διαφυλάσσοντας τη δυναμική εξέλιξη της αισθητικής του τοπίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας ή προληπτικά, οι όποιες επιπτώσεις ελαχιστοποιούνται ακόμη περισσότερο, καθώς τα οφέλη στην περιοχή, υπερτερούν των δυσμενών επιπτώσεων.
Ασφαλώς για την παρακολούθηση σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου, θα πρέπει από το Δήμο να συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή ψήφισε θετικά
Αξίζει να σημειωθεί , ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας, πέραν των εκάστοτε θεμάτων που αναλύει με κάθε λεπτομέρεια προτού γνωμοδοτήσει, ασχολείται και με πολλά άλλα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, που αφορούν πρωτίστως την υγεία και το περιβάλλον και διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Δίνει λύσεις ε πολλά θέματα που χρονίζουν, θέματα χρηστικά, είναι σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τις κεντρικές υπηρεσίες και πάντα στα νόμιμα πλαίσια. Προσπαθεί να καταπολεμήσει όσο το δυνατό περισσότερο τη γάγγραινα της γραφειοκρατίας, αρχικός εξάλλου στόχος του Περιφερειάρχη που σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί στη λειτουργία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Με μεγάλη εκτίμηση
             Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης
Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας και Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια :